X

Trong nhiều năm, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng mô hình tái chế với khối lượng lớn, và ngày nay, chúng tôi liên tục đẩy hàm lượng tái chế vào các sản phẩm thép mà nó chưa bao giờ được coi là khả thi. Chúng tôi cũng cam kết hoàn thiện các công nghệ mới giúp giảm lượng khí thải và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Chúng tôi đã tìm ra cách để tái chế nước hiệu quả hơn, phát hiện bức xạ trong phế liệu và nhận được nhiều giá trị hơn từ mọi việc chúng tôi làm. Đây là những thành quả của chúng tôi:

70%
70%
Tổng số lượng được tái chế
100%
100%
Nước được tái chế
8%
8%
Tiết kiệm năng lượng
15 Năm
15 Năm
Tuổi thọ sản phẩm hơn 15 năm – Giúp giảm thiểu chất thải ra môi trường