X
Đội ngũ công nhân viên của Royal Steel luôn cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính công động của mình. Trong nhiều năm, chúng tôi không ngừng đóng góp dù là một phần nhỏ, vào các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, chia sẽ khó khăn, cũng như ủng hộ đồng bào ở nhiều nơi nhằm giúp đỡ cũng như nâng cao đời sống vật chất của người dân trên khắp 3 miền đất nước.
Tổng số tiền đóng góp cho xã hội

Tổng số tiền đóng góp cho xã hội

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ)
Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kom Tum 1.000.000đ
Uỷ ban mặt trận tỉnh Kiên Giang 2.000.000đ
Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kom Tum 500.000đ
Uỷ ban mặt trận tỉnh Kiên Giang 3.000.000đ
Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kom Tum 1.000.000đ
Uỷ ban mặt trận tỉnh Kiên Giang 5.500.000đ
Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kom Tum 2.000.000đ
Tổng cộng 15.000.000đ

Tin hoạt động thiện nguyện khác