X

Tiêu chuẩn công nghiệp

Japanese Industrial Standard (JIS)

Japanese Industrial Standard (JIS)

JIS G3302 là tiêu chuẩn của Nhật Bản dành cho thép mạ kẽm nhúng nóng dạng cuộn và tấm. Thép mạ kẽm nhúng nóng quy chuẩn thương mại là loại thép có thể được sản xuất sau khi mạ trên cuộn tôn cán nguội SPCC. Độ dày lớp mạ kẽm sẽ được dựa trên độ dày và chiều rộng quy định bởi JIS G 3302.
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý đo lường chất lượng (“QMS”). Tiêu chuẩn được các tổ chức sử dụng để chứng minh khả năng trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán nhất, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định cũng như để chứng minh sự khả năng cải tiến liên tục.