X

Chúng tôi cam kết đối xử với đồng đội của mình bằng những chính sách công bằng và hấp dẫn, giúp họ phát huy tối đa khả năng sáng tạo và thực thi trong công việc.  

Khả Năng Phát Triển Không Giới Hạn
Khả Năng Phát Triển Không Giới Hạn

Chúng tôi có một chính sách đề bạt nội bội mạnh mẽ ở trong công ty. Điều này mang lại cho các thành viện sự phát triển vô hạn và linh hoạt khi lựa chọn con đường sự nghiệp của mình. 

Khen Thưởng
Khen Thưởng

Nhằm khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả nhất, Royal Steel có chính sách khen thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất làm việc cũng như trả lương tháng 13 dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Đào Tạo Đặc Biệt
Đào Tạo Đặc Biệt

Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ làm việc tốt hơn khi họ được đặt vào vị trí phù hợp nhất. Đó là lý do tại sao từ những ngày đầu tiên, mọi thành viên của Royal Steel đã được học các khoá đào tạo đặc biệt nhằm nâng cao khả năng nhận các dự án cho phép họ tạo ra tầm ảnh hưởng tại RSC và cả trong sự nghiệp.

Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Xã Hội
Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Xã Hội

Thành viên của Royal Steel sẽ luôn được nhận đầy đủ bảo hiễm xã hội và bảo hiễm y tế theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước. 

An Toàn Chức Nghiệp
An Toàn Chức Nghiệp

Bạn có thể tự tin rằng nếu bạn làm việc ngày hôm nay, bạn sẽ có công việc vào ngày mai. Royal Steel có tỷ lệ sa thải hàng năm thấp nhất (1.25%) so với mức trung bình ngành, và chúng tôi không có thói quen sa thải nhân viên do thiếu việc làm.