X

Vì chất lượng trong niềm tin

Từ những ngày đầu tiên, nhà sáng lập Hoàng Bách Thảo và vợ ông đã xây dựng Royal Steel dựa trên giá trị gia đình nơi mà từng thành viên sống và làm việc với nhau dựa trên những nguyên tắc cốt lõi chung. Ngoài ra, ông tin rằng lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn là từ chất lượng trong niềm tin mà công ty nhận được từ chính khách hàng.
Liêm khiết và trung thực
Liêm khiết và trung thực

Công bằng, trung thực, minh bạch và đạo đức trong chính hành vi của mình là cách chắc chắn nhất giành được lòng tin của khách hàng. Royal Steel luôn khuyến khích và khen thưởng điều đó. 

Trách nhiệm
Trách nhiệm

Tại đây, chúng tôi hiểu rằng tương lại của Royal Steel không chỉ nằm ở cách chúng tôi trách nhiệm với công việc, mà còn là cách chúng tôi trách nhiệm với môi trường, cộng đồng, và sự hài lòng của chính khách hàng. 

Gia đình
Gia đình

Ngay từ những ngày đầu, Royal Steel đã được xây dựng dưa trên một nên tảng gia đình, nơi mỗi đồng đội là anh em, máu mủ. Vì chúng tôi tin rằng đoàn kết là sức mạnh. 

Giao tiếp mở
Giao tiếp mở

Từ cấp dưới đến cấp trên, chúng tôi luôn quan niệm rằng giao tiếp hiệu quả và trung thực giữa các cấp sẽ giúp mọi người đồng nhất, hướng đến một chung của tập thể. 

Thái độ "Yes"
Thái độ "Yes"

Chấp nhận thử thách, và tìm ra giải pháp là bản năng của chúng tôi. 

Lạc quan
Lạc quan

Ngành thép có tính chu kỳ của nó; và chúng tôi luôn nhìn nhận những suy thoái là cơ hội để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thách thức như một đội bởi vì sự tiêu cực chỉ làm mọi thứ phản tác dụng. 

Sáng tạo và Sẵn sàng thay đổi
Sáng tạo và Sẵn sàng thay đổi

Mọi thứ thay đổi, thời gian thay đổi, thế giới thay đổi, và chúng tôi không thể di ngược lại điều đó. Từ nhà máy đến phòng quản trị, chúng tôi liên tục chấp nhận rủi ro và cải thiện mình mỗi ngày cũng là để cải thiện chính tương lai của khách hàng. 

Tự hào
Tự hào

Mỗi tấn thép của chúng tôi hôm nay là nền tảng cho ngôi nhà tương lai của khách hàng. Chúng tôi luôn tự hào vì được đóng góp cho điều đó.